550 jaar Singelkerk te Ridderkerk

onvoltooid verledenIn 1452, in 2002 dus 550 jaar geleden, is de Singelkerk ingewijd.

Ter gelegenheid hiervan is een herdenkingsboek verschenen. Onder leiding van eindredacteur M.G. Hofman leverden verschillende auteurs een bijdrage. Mede door het opnemen van originele (kleuren)foto's, waarvan sommige nog niet eerder gepubliceerd zijn, is het een boeiend geheel geworden.

Aan bod komen beschrijvingen, indrukken en illustraties van oude documenten, kerkgebouw en inventaris.

Het boek telt 112 pagina's en heeft een fraaie gebonden uitvoering. Het boek is op woensdag 11 december 2002 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Singelkerk en vervolgens op alle pastorale adressen van de wijkgemeente bezorgd.

Het is, tegen de kostprijs van € 5,00, verkrijgbaar in de Oudheidkamer.

Het kan ook per post worden toegezonden. U dient daartoe € 7,25 (€ 5,00 boek plus € 2,25 porto) over te maken op girorekening 2202182 t.n.v. mevr. P. Houtman-Blok te Ridderkerk. (N.B. Vermeld bij gebruik van internet ook uw adres met postcode!).

Inhoudsopgave

  Woord vooraf (M.G. Hofman)

 1. De innige band tussen polder en kerk (B. Wouda)
 2. Lichtdragers: predikanten in de Singelkerk (P.H. van Harten)
 3. Prediking en tekstkeuze; diaconie en armenzorg (E. de Bruin)
 4. Avondmaal in Singelkerk (M.G. Hofman)
 5. Dopen in de Singelkerk (M.G. Hofman)
 6. Begraven in en om de Singelkerk (W. van Gent)
 7. De toren (M.G. Hofman)
 8. Groeninx van Zoelen en de Hervormde Kerk (A. Maliepaard)
 9. De brand in de Singelkerk (M.G. Hofman)
 10. De herbouw van de Singelkerk in 1920 (M.G. Hofman)
 11. Gedachten over de Singelkerk (H.H. Aardoom, J.C. van Dijke)
 12. Nawoord (J.C. Schuurman)