SMPROver het onderwerp “veilige gemeente” is door de kerkenraad aan de hand van een notitie uitgebreid gesproken. Bij “veilige gemeente” gaat het over ongewenst gedrag en misbruik van gezag binnen de kerkelijke setting. Helaas komt dit ook voor in de christelijke gemeente.  

Afkeuring alleen is dan niet voldoende. Elke organisatie en zeker ook de kerk, heeft te waken over een veilig klimaat. 

Deze notitie is vervolgens met onze gemeenteleden Janneke Bos, Gertine Kooijman, Gerard Mijnders en Kees Verboom en de kerkenraadsleden Maurice van den Hoek en Ad van ‘t Zelfde besproken. Na verwerking van hun inbreng, is het instituut vertrouwenspersoon per 1 september actief in de Singelkerk. Janneke Bos en Kees Verboom zullen in onze wijkgemeente vanaf nu als vertrouwenspersonen functioneren.

Wil je misbruik in de kerkelijke gemeente melden? Heb je vragen over signalen van ongewenst gedrag of seksueel misbruik? Dan kan je dat melden bij Janneke Bos of Kees Verboom op het e-mailadres: vertrouwenspersoon@singelkerk.nl

Wil je liever contact met het meldpunt van de landelijke kerk, dan is daarvoor alle informatie te vinden op www.smpr.nl

Alle meldingen komen uitsluitend bij deze twee vertrouwenspersonen terecht. Eén keer per jaar brengen zij in geanonimiseerde vorm verslag uit van hun werkzaamheden aan de kerkenraad. Op deze manier is de hoogst mogelijke vorm van geheimhouding gegarandeerd. De persoon om wie het gaat, meestal de melder, bepaalt zelf of nadere stappen door justitie of het opzicht van de kerk genomen dienen te worden.  

Klik hier voor het protocol inzake misbruik.