Obadja

Christelijke Jeugvereniging Obadja.

Op de JV wordt nagedacht over zaken die betrekking hebben op kerkelijk, maatschappelijk en politiek terrein. Dit gebeurt door op zondag samen een Bijbelgedeelte te bespreken. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn welkom op de JV, en vanaf 16 jaar kun je lid worden.

De wekelijkse vergaderingen zijn meestal zondagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur in gebouw Obadja, en een aantal keren per seizoen is er op zondagavond JV van 19.45 tot 22.00 uur.

Op de JV-vergaderingen wordt gezongen, gebeden en uit de Bijbel gelezen. Er wordt door een JV-lid een inleiding gehouden over het gelezen Bijbelgedeelte met meestal een bijpassend thema of onderwerp. Na de pauze bespreken we in kleinere groepjes een aantal vragen over het Bijbelgedeelte en de gehouden inleiding. Daarna wordt er in de grote groep nog kort nagepraat, en is het al weer tijd om naar huis te gaan. Tegenwoordig wisselen we de inleidingen af met: sprekers, half/half avonden en een spel / bij passend filmpje bij de inleiding. Ook hebben we elk jaar onze Kerstavond en onze Paasavond. Op deze avonden wordt er gezamenlijk gegeten, waarna de commissie zorgt voor een avondinvulling. Met de Paasavond worden een aantal ouderen van de gemeente bezocht. In november hebben we de traditionele Oud & Jong avond, waarbij we samen met ouderen uit de gemeente eten, zingen en een spel doen. Verder is er een aantal keer per jaar een preekbespreking, waarvoor alle gemeenteleden vanaf 15 jaar welkom zijn.

Naast de wat meer serieuze activiteiten is er op de JV ook plaats voor ontspanning, hier zorgt de activiteitencommissie voor. Zo zijn er per jaar verschillende activiteiten zoals jongens/meiden activiteit, een kampvuur op het strand, samen BBQen , een film kijken, enz. Toppunt van al deze activiteiten is het JV-weekend, dat elk jaar plaatsvindt in het weekend rond Koningsdag. Naast alle gezellige dingen, zoals de bonte avond, de dropping en de vrije zondagmiddag, is er ook hier plaats voor Bijbelstudie rondom een bepaald thema.

Heb je zin gekregen om naar de JV te komen, schroom dan niet en kom gerust. Je bent van harte welkom. Houd het kerkblad in de gaten voor meer nieuws over de JV, of spreek één van de bestuursleden aan. Als er vragen of opmerkingen zijn, bel of mail gerust een van de onderstaande bestuursleden. Klik hier om de JV een email te sturen. (cjvobadja@gmail.com)

Vriendelijke groeten en tot ziens!

facebook Word vrienden met de JV op Facebook!

Voorzitter: Arwin van den Hoek

Tweede voorzitter: Floris Jan Bos

Penningmeester: William Leenheer

Algemeen adjunct: Rens Kok

Secretaresse: Ilse Reinders

Het algemene e-mailadres van de JV is: cjvobadja@gmail.com en het postadres is Beukenhof 65, 2982 CX Ridderkerk