• Mevrouw H. Quist, voorzitter
  • Mevrouw E.J. van Dijke, 2e voorzitter
  • Mevrouw N. Vos, secretaresse
  • Mevrouw M. Linge, penningmeesteresse
  • Mevrouw T. Gelderblom, algemeen adjunct

Contactpersoon: mevr. N. Vos, tel. 0180-428395.