bijbel

In de gemeente zijn tien huisbijbelkringen actief. Sommige kringen komen 1 keer in de 2 weken samen, anderen 1 keer in de 3 weken.. De kringavonden worden meestal op dinsdag-, woensdag-, of donderdagavond gehouden.  Ook is er een kring die 1 keer per  3 weken op donderdagochtend samenkomt Daarmee worden zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid gesteld mee te doen met een Bijbelkring. Per seizoen wordt een Bijbelboek besproken. Samen met andere gemeenteleden wordt gezocht naar wat dat gedeelte ons persoonlijk en als gemeente te zeggen heeft. Juist door daar met anderen over na te denken en dat te bespreken, kunnen we veel van elkaar leren.

Onderlinge ontmoeting

Naast Bijbelstudie staat de onderlinge ontmoeting centraal op de huisbijbelkring. Door samen te zingen, samen te bidden, samen de Bijbel te bestuderen en met elkaar mee te leven, wordt de onderlinge band met andere leden van de gemeente versterkt. De huisbijbelkringen zijn dus ook bedoeld om op een praktische manier het leven van de christelijke gemeente vorm en inhoud te geven.

Psalmen - Johannes. 

In onze gemeente functioneren twee vormen van Bijbelkring. De ene vorm komt samen rond een centraal gekozen Bijbelboek. Dit jaar is gekozen voor 8 Bijbelstudies over de Psalmen. De andere vorm van Bijbelkring leest volgens de tekst voor tekstmethode verder in het evangelie van Johannes.

Gezamenlijke startavond

Het seizoen begint met een gezamenlijke startavond op 20 september. Alle gemeenteleden zijn op deze startavond welkom. De inleidende lezing zal verzorgd worden door ds. G.D. Kamphuis. Ook tijdens deze avond kan men zich ook aanmelden voor deelname aan een van de kringen.

Opbouw en eenheid

De kerkenraad is van mening dat deze structuur van kringwerk, de opbouw en eenheid van de gemeente het meest dient. Daarom worden alle gemeenteleden – dus ook de nieuw ingekomen gemeenteleden en de nieuwe belijdende leden - gestimuleerd om aan een huis-Bijbelkring deel te nemen.

Meer informatie? Aanmelden?

Wilt u meer informatie? Aanmelden? Neemt u dan contact op met: