LeerLeef Geel 8 1Catechese

Ook dit seizoen willen we weer starten met catechisatie. Tijdens de catechisatie willen we met elkaar nadenken over onderwerpen die met God, de Bijbel en geloven te maken hebben. Jongeren vanaf 12 jaar zijn hartelijk welkom.

De jongeren van 12 t/m 17 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen per e-mail. Mocht het zo zijn dat je deze per abuis niet ontvangen hebt kun je je hier gewoon opgeven. Je bent van harte welkom!

We hopen we dit seizoen elkaar weer elke week in ‘Obadja’ kunnen ontmoeten.

Catechesetijden

De catechisaties voor 12-14 en 15-17 jaar worden op woensdagavond gegeven.

  • 12-14 jaar (klas 1, 2 en 3 voortgezet onderwijs): 18.45-19.45 uur
  • 15-17 jaar (vanaf klas 4 voortgezet onderwijs): 20.00-21.00 uur

De catechisatie voor 18+ worden op maandagavond gegeven.

  • 18+: 19.30-20.30 uur

Catechese methode

Tijden het catechese uur delen wordt het eerste half uur een inleiding gegeven waarin thema’s behandeld worden worden en kennisoverdracht centraal staat. In het tweede half uur wordt er in kleine groepjes on leiding van een mentor in vast groepjes verder nagedacht en gesproken over het thema. De onderlinge relatie tussen de jongeren, en de relatie van de mentor met de jongeren speelt tijdens deze avonden een belangrijke rol ook tijdens de geloofsgesprekken in de groepjes.

We gebruiken de methode Leer & Leef van de HGJB. Een eigentijdse methode van de HGJB die zoveel mogelijk aansluit bij de thema’s van de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast zijn er lessen over actuele thema’s als de islam, terrorisme, homoseksualiteit, oorlogen, Israël en euthanasie.

Deze methode is opgezet per leeftijdscategorie 12-14, 15-17 en 18+.

Belijdeniscatechese

Denk je erover na om belijdeniscatechisatie te volgen, neem dan contact op met dominee Kamphuis of een van onze jeugdouderlingen Maurice v/d Hoek of Arco Roodenburg.

Aangepaste catechese

De aangepaste catechese wordt één keer in de twee weken gegeven. Voor de leeftijd van 12-18 jaar op woensdagavond van 19.15-20.15 uur in Drievliet of Oostendam. Voor de leeftijd vanaf 18 jaar op dinsdagavond in Drievliet.

Collectedoel

Dit jaar collecteren we voor de collectebus voor Stichting Tabitha

Catechesedata

Het catecheserooster voor 2021-2022 is hier te downloaden.

Wilt u als ouders uw kinderen stimuleren om naar de catechisatie te komen? De afgelopen seizoenen was een apart seizoen en hebben we een slechts een paar keer de jongeren kunnen ontmoeten. De opkomst in voorgaande seizoen was heel trouw. Daarom hopen en bidden we  dat we dit in dit seizoen opnieuw het geval zal zijn.

Wij vinden het fijn als er zoveel mogelijk jongeren aanwezig zijn en bidden dat de catechese uurtjes bijdragen aan het ‘opgroeien in de kennis en de genade van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus’ (2 Petr. 3:18). Wilt u als ouders en gemeenteleden onze jongeren en de catecheten ook in uw voorbede meenemen?

 

Formulier

Powered by BreezingForms