LeerLeef Geel 8 1Catechese

Ook dit seizoen willen we weer starten met catechisatie. Tijdens de catechisatie willen we met elkaar nadenken over onderwerpen die met God, de Bijbel en geloven te maken hebben. Jongeren vanaf 12 jaar zijn hartelijk welkom.

De jongeren van 12 t/m 17 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen per e-mail. Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen dan kun je je hier gewoon opgeven. Je bent van harte welkom!

We hopen we dit seizoen elkaar weer elke week in ‘Obadja’ kunnen ontmoeten.

Catechesetijden

De catechisaties voor 12-14 en 15-17 jaar worden op woensdagavond gegeven.

  • 12-14 jaar (klas 1, 2 en 3 voortgezet onderwijs): 18.45-19.45 uur
  • 15-17 jaar (vanaf klas 4 voortgezet onderwijs): 20.00-21.00 uur

De catechisatie voor 18+ worden op maandagavond gegeven.

  • 18+: 19.30-20.30 uur

Catechese methode

Tijdens het catechese uur wordt het eerste half uur een inleiding gegeven waarin thema’s behandeld worden en kennisoverdracht centraal staat. In het tweede half uur wordt er in kleine groepjes onder leiding van een mentor in vast groepjes verder nagedacht en gesproken over het thema. De onderlinge relatie tussen jongeren en de relatie van de mentor met de jongeren speelt tijdens deze avonden een belangrijke rol ook met het oog op de geloofsgesprekken in de groepjes.

We gebruiken de methode Leer & Leef van de HGJB.Een eigentijdse methode van de HGJB die zoveel mogelijk aansluit bij de thema’s van de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast zijn er lessen over actuele thema’s als de islam, terrorisme, homoseksualiteit, oorlogen, Israël en euthanasie.

Deze methode is opgezet per leeftijdscategorie 12-14, 15-17 en 18+.

Belijdeniscatechese

Even een berichtje vanuit Voorthuizen. Ik zou het mooi vinden als we dit seizoen kunnen starten met groep belijdenis catechisanten. Misschien overweeg je om deze belangrijke stap in je leven te zetten. Wat is dan goed en handig om te weten?

  • Twintig avonden gaan we in gesprek over het geloof in de drie-ene God, het belang van samen gemeentezijn en in het bijzonder de waarde van het sacrament van het Heilig Avondmaal. Daarbij gebruiken we het boekje Hou(d)vast (HGJB). Ondertussen is er volop ruimte voor persoonlijke vragen en gespreksonderwerpen. Mijn ervaring is dat gaandeweg het seizoen er een hechte groep ontstaat. Juist in de onderlinge ontmoeting, in het gesprek, kan je groeien in je kennis over het christelijk geloof en je persoonlijk relatie met de Heere Jezus.
  • De startavond is op maandag 31 oktober in verenigingsgebouw ‘Obadja’. Tijdens deze avond maken we kennis met elkaar en plannen we het verdere seizoen in. Tot de Kerst komen we waarschijnlijk zo’n drie keer samen. In januari, na onze verhuizing, voeren willen we elkaar wekelijks ontmoeten. Net voor of na de zomer hopen we zoals het er nu naar uitziet de belijdenisdienst in te plannen.

Ben je geïnteresseerd? Verlang je ernaar om antwoord te geven op je doop, om als gelovige kleur te bekennen, om je liefde voor Jezus in onze tijd uit te zeggen? Meld je graag aan! Mogelijk heb je vragen of loop je met twijfels rond, zoek ook dan gerust contact met Arco Roodenburg (06-10576092) of Maurice van den Hoek (06-23251377) of mijzelf. Dat kan per telefoon, app of mail (kmteeuw@solcon.nl, 06 41236352). We zien uit naar een mooi seizoen onder Gods zegen!  

Ds. K.M. Teeuw

Aangepaste catechese

De aangepaste catechese wordt één keer in de twee weken gegeven. Voor de leeftijd van 12-18 jaar op woensdagavond van 19.15-20.15 uur in Drievliet of Oostendam. Voor de leeftijd vanaf 18 jaar op dinsdagavond in Drievliet.

Collectedoel

Dit jaar collecteren we tijdens de catechisatie voor Gevangenzorg Nederland (https://gevangenenzorg.nl/). Dit een christelijke vrijwilligersorganisatie met zo’n 650 vrijwilligers, die zich inzet voor (ex)gevangenen, TBS-patiënten en hun familieleden.


Catechesedata

Het catecheserooster voor 2022-2023 is hier te downloaden.

Wilt u als ouders uw kinderen stimuleren om naar de catechisatie te komen? De ervaring is dat de onderlinge ontmoeting waardevol en belangrijk is. Er was een trouwe opkomst. Daarom hopen en bidden we  dat we dit in dit seizoen opnieuw het geval zal zijn.

Wij vinden het fijn als er zoveel mogelijk jongeren aanwezig zijn en bidden dat de catechese uurtjes bijdragen aan het ‘opgroeien in de kennis en de genade van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus’ (2 Petr. 3:18). Wilt u als ouders en gemeenteleden onze jongeren en de catecheten ook in uw voorbede meenemen?