DMW1Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) is opgericht door de diaconie van de hervormde gemeente Ridderkerk in samenwerking met Stichting Schuilplaats te Veenendaal, een interkerkelijke landelijk werkende hulporganisatie. Vanuit een christelijke levensbeschouwing wordt hulp geboden bij relatie- en opvoedingsproblemen, psychische problemen zoals overspannenheid, identiteitsvragen, depressies, psychosomatische problemen zoals hyperventilatie en spanningshoofdpijn, seksuele problemen en verwerking van bijv. rouw of incest.

Alle hulpverleners die bij het DMW werken zijn christen en in de hulpverlening is er ruimte om over geloofsvragen te praten. De hulp is beschikbaar voor inwoners van de gemeente Ridderkerk en zij die kerkelijk betrokken zijn, maar buiten de gemeente wonen. Het DMW biedt verschillende vormen van hulp door middel van informatie, advies, begeleiding, ondersteuning en verwijzing. De maatschappelijk werker is Bernadine Pater.

Wilt u zich aanmelden, advies inwinnen of heeft u een vraag? Neemt u gerust contact op! Elke werkdag tussen 8.30 en 10.00 is er telefonisch spreekuur, telefoonnummer: 0318-547870. U kunt ook een e-mail sturen naar info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl.  

Meer informatie vindt u in deze folder.

 

Contactgegevens

Telefoon: 0318-547870

Website: www.diaconaalmaatschappelijkwerk.nl

E-mail: info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl