In de wijkgemeente van de Singelkerk is de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) actief. De HVD valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie.

Met 26 enthousiaste vrouwen uit onze gemeente zijn we verantwoordelijk voor het bezoeken van de ouderen van de gemeente.

De wijkgemeente is verdeeld in HVD-wijken en iedere HVD-dame heeft haar eigen wijk. Dat betekent, dat steeds dezelfde HVD-dame dezelfde gemeenteleden bezoekt, waardoor er over en weer een vertrouwensband kan ontstaan.

Het hoofdaccent van het bezoekwerk is gericht op de 73-plussers. Zij worden bezocht ter gelegenheid van hun verjaardag. Aan hen wordt ook twee-maandelijks het blad “Licht in de Avond” bezorgt, regelmatig gekoppeld aan een kort bezoekje.

Op deze manier proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat ouderen in onze wijkgemeente zich eenzaam voelen.

Aandacht én omzien naar elkaar is belangrijk!

Dat leren we immers van de Heere Jezus. Hij had altijd iedereen op het oog.

Onder de HVD-taken valt ook het brengen van een bezoek aan gemeenteleden na een ziekenhuisopname, bij langdurig ziek zijn, na de geboorte van een baby, bij een huwelijksjubileum en ook het brengen van een condoleance-bezoek na het overlijden van een gemeentelid.

Kortom, in bijzondere situaties wil de HVD laten merken: we weten dat u er bent, we weten van uw omstandigheden en we leven met u mee!

Het HVD-bezoekwerk voorziet duidelijk in een behoefte. Er zijn veel ouderen in onze gemeente en er is ook eenzaamheid. Daarom zijn veel mensen blij met wat extra aandacht en een extra bezoekje. Het is altijd fijn als er in de contacten ruimte is voor een gesprek over de geestelijke dingen. Dat geeft glans aan een bezoek!

Als HVD-dames mogen we in afhankelijkheid van de Heere ons bezoekwerk doen en we bidden om Zijn zegen daarover.

 

Bij vragen kunt u terecht bij de HVD-coördinator:

Marleen Kruithof

Telefoon 0180-462084

Email hvdsingelkerk@gmail.com