Wat kan onze gemeente betekenen voor kinderen of jongeren met (een vorm van) autisme en hun ouders?

PDD-NOS, het syndroom van Asperger of klassiek autisme: drie stoornissen met als verzamelnaam Autismespectrumstoornis (ASS). Gemiddeld een op de honderd mensen heeft persoonlijk te maken met een van deze stoornissen, vaak ook in combinatie met ADHD.

Ook binnen onze gemeente bevinden zich kinderen, jongeren en ouderen bij wie de diagnose autisme vastgesteld is. Voordat het zover was, is er vaak door de ouders al een lange weg afgelegd met veel vragen en onzekerheid. Hoe komt het toch dat mijn kind het zo moeilijk vindt om met anderen om te gaan? Waarom dringt er zo weinig tot hem door? Of waarom reageert hij zo anders dan je zou verwachten? Hij is ook zo snel van slag: zodra er iets anders gaat dan gewoonlijk wordt hij boos of onrustig, dat is toch niet normaal? En dan die overgevoeligheid voor geluiden, geuren, smaken of andere prikkels: zo lastig allemaal!

Het kan voor de ouders van deze kinderen heel moeilijk zijn om hun kind goed te kunnen helpen en te ondersteunen op hun weg door het leven. Ook de kinderen en jongeren zelf hebben vaak te maken met de reacties van de mensen om hen heen: in de familie, op school en ook in de kerk. Het onbegrip kan groot zijn en voor de betrokkenen confronterend. Kan je kind niet eens stilzitten tijdens de dienst? En waarom gaat hij niet naar de club of de catechisatie? Die is er toch ook voor hem?

Binnen onze gemeente is sinds enige tijd een groep mensen actief die zich richt op deze doelgroep. Binnen het grotere aandachtsveld van “de onderlinge zorg voor elkaar in de christelijke gemeente” wil deze werkgroep specifieke aandacht, bekendheid en structuur gaan bieden over (vormen van) autisme aan bijv. jeugdwerkleiders, de kerkenraad en catechesemedewerkers en wil men ook dienstbaar zijn aan de ouders en de jongeren zelf.

De Jeugdraad heeft enige tijd geleden het initiatief genomen tot het vormen van een werkgroep, die in 2013 een advies heeft opgesteld met tips, aandachtspunten en aanbevelingen. De commissie die het opgestelde advies tot uitvoer hoopt te gaan brengen, staat onder voorzitterschap van G. Mijnders vanuit de Kerkenraad. Namens de Jeugdraad nemen Esmeralda Leentvaar, Arco Roodenburg en Erwin Hout (meelezer) deel, terwijl Hilda Spek en Ali Troost als ervaringsdeskundigen participeren.

De eerste verkenningen op het gebied van de uitvoer van het advies zijn inmiddels gedaan en het is het verlangen van de commissie om binnen onze gemeente dienstbaar te zijn aan iedereen die zich op welke manier dan ook bij deze thematiek betrokken weet.

Als u als ouders of opvoeders zorgen hebt over de plaats van uw kind in de gemeente vanwege een van de hierboven genoemde stoornissen of als u vragen of reacties hebt naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij a.troost@telfort.nl