‘Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald’. ‘Voorwaar, Ik zeg u:  voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan’. (Mattheüs 25:35b,40)

Vanuit deze opdracht van onze Heere Jezus willen wij als Singelkerk er ook zijn voor onze naasten die gevlucht zijn uit hun land. Als kerk willen wij christenen bewust maken van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Wij willen christenen helpen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeente. Met de volgende activiteiten houden wij ons als Singelkerk bezig.


internationalesamenkomstenInternationale Samenkomst voor vluchtelingen en statushouders

De Werkgroep Vluchtelingen Ridderkerk’ organiseert iedere 2 weken een Internationale Samenkomst, gericht op vluchtelingen en statushouders. Deze werkgroep is samengesteld door 4 Ridderkerkse kerken, te weten de Ger.Gem. Eben-Haëzerkerk Ridderkerk-Slikkerveer, Hersteld Hervormde Gemeente Sionskerk, Wilhelminakerk Slikkerveer en de Singelkerk.

De reden om samenkomsten te organiseren, is gelegen in de ervaring dat onze eigen kerkdiensten onvoldoende aansluiten bij deze doelgroep. Zodra gemeenteleden vluchtelingen meenamen naar hun eigen kerken merkten zij hoe moeilijk en intensief het is om anderstaligen bij de dienst te betrekken. Naast de taalbarrières zijn ook de onbekendheid met de Bijbel en christelijk geloof en de culturele verschillen barrières die maken dat de boodschap niet goed overkomt. Alleen door deze barrières weg te nemen, ontstaat er ruimte om de boodschap van Gods Woord over te brengen.

Deze internationale samenkomst en vinden iedere twee weken plaats op zondagmiddag in Ridderkerk. De samenkomsten starten 16:00 in de Boezemkerk in Ridderkerk-Bolnes. Per samenkomst is één van de deelnemende kerken verantwoordelijke, zodat iedere kerk eens per acht weken de samenkomst organiseert. Tijdens deze internationale samenkomsten zijn er Engelse, Arabische, Tigrinya en Farsi tolken aanwezig.

En we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken voor de samenkomsten. Interesse, neem contact op! Wilt u/jij dit werk ook opdragen in uw gebed?

Website internationale samenkomsten: www.internationalserviceridderkerk.nl

Facebookpagina: Facebook International Service Ridderkerk

MaatjesprojectMaatjesproject

Als een vluchteling een status in Nederland heeft gekregen, dan mag hij blijven en krijgt hij een woning toegewezen. En dan begint het eigenlijke leven pas voor de vluchteling in Nederland. En vaak loopt zo’n statushouder dan tegen een hoop problemen op, die grotendeels te maken hebben met het feit dat hij de taal niet of nauwelijks spreekt en ook niet weet waar hij met vragen terecht kan.

Daarom is het maatjesproject zo belangrijk. Als maatje begeleid je een statushouder en helpt hem met allerlei zaken. Bijvoorbeeld met invullen van formulieren, een keer een belletje voor die persoon naar een instantie doen, meegaan naar zwemles, helpen met de taal leren etc. En het mooie is dat het je eigen leven ook verrijkt, want je krijgt er vaak een hechte vriendschap en dankbaarheid voor terug en je leert een hoop over andere culteren. Vanuit de Singelkerk is er contact met de gemeente Ridderkerk en als je een maatje wilt worden, dan wordt dit via de gemeente en vluchtelingenwerk geregeld.

Meer weten? Neem contact met ons op! Of bekijk ook hier de flyer over het maatjesproject!


KerstpakketvluchtelingenKerstpakketten voor vluchtelingen


Elk jaar krijgen de vluchtelingen (en straatkrantverkopers) die in Ridderkerk wonen een kerstpakket. Deze kerstpakketten krijgen ze van de kerken in Ridderkerk. 

Ook dit jaar willen we als Singelkerk weer graag producten inzamelen. Help je mee?

We zijn op zoek naar: bloem, rijst, couscous, pannenkoekmix, fruit in blik, groente in blik, vis in blik, olie, cacao, rozijnen, noten/pinda's, ontbijtkoek, biscuit/koekjes, sap, snoep, chocolade, suiker, thee, honing, jam, overig zoet broodbeleg, badschuim.

Informatie aangaande inleveren producten volgt begin december.


 SportenSportuurtje

Iedere dinsdagavond wordt er van 19.00 tot 20.00 uur een sportuurtje gehouden voor vluchtelingen en statushouders in sporthal van het Gemini College in Slikkerveer.

Locatie: Prinses Margrietstraat 163, 2983 ED Slikkerveer, Ridderkerk

Bekijk hier de flyer van de sportavond


Contactpersonen

  • Gerard Rijsdijk (internationale samenkomsten), Gert-Jan van Silfhout (internationale samenkomsten), Raymond Schrik (bezoekwerk / maatjesproject),  Zie voor de contactgegevens de Scipio App


gedicht vluchteling